AuthenTec Eikon Mini biometric drivers

Drivers / Biometrics / AuthenTec / Eikon Mini

Device information

Name:

Eikon Mini

Manufacturer:

AuthenTec

Type :

Biometric

Hardware ID:

USB\VID_08FF&PID_2691

Eikon Mini

Version: 3.4.4.84
Date: 11 October 2012
INF file: atswpwdf.inf
Size: 3.4 MB
Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
x86/x64

Eikon Mini

Version: 3.4.3.78
Date: 27 August 2012
INF file: atswpwdf.inf
Size: 4 MB
Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
x64/x86

Eikon Mini

Version: 3.4.1.69
Date: 10 August 2012
INF file: atswpwdf.inf
Size: 4 MB
Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
x64/x86

Eikon Mini

Version: 3.4.0.54
Date: 25 July 2012
INF file: atswpwdf.inf
Size: 4 MB
Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
x64/x86

Eikon Mini

Version: 3.4.0.32
Date: 12 June 2012
INF file: atswpwdf.inf
Size: 3.9 MB
Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
x64/x86

Eikon Mini

Version: 3.2.3.353
Date: 23 January 2012
INF file: atswpwdf.inf
Size: 3.8 MB
Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
x64