ACPI\VEN_SAM

Hardware IDs

Collections

ACPI\VEN_SAM&DEV_0101
4 devices
ACPI\VEN_SAM&DEV_0602
6 devices
ACPI\VEN_SAM&DEV_0603
5 devices
ACPI\VEN_SAM&DEV_0604
3 devices
ACPI\VEN_SAM&DEV_0605
4 devices
ACPI\VEN_SAM&DEV_0606
4 devices
ACPI\VEN_SAM&DEV_060B
2 devices
ACPI\VEN_SAM&DEV_0909
1 device
ACPI\VEN_SAM&DEV_1733
1 device
ACPI\VEN_SAM&DEV_8A80
1 device
ACPI\VEN_SAM&DEV_9310
1 device

Human Interface Devices

ACPI\VEN_SAM&DEV_1404
Samsung AIO Consumer Input Device

Sensors

ACPI\VEN_SAM&DEV_0201
Samsung K2HH Accelerometer
ACPI\VEN_SAM&DEV_0202
Samsung BH1733 Ambient Light Sensor
ACPI\VEN_SAM&DEV_0203
Samsung SX9310 Proximity
ACPI\VEN_SAM&DEV_0204
Samsung BH1733 Ambient Light Sensor
ACPI\VEN_SAM&DEV_0207
Samsung SX9321 Proximity

System

ACPI\VEN_SAM&DEV_0602
Samsung ModemCtrl Device

Universal Serial Bus controllers

ACPI\VEN_SAM&DEV_0605
Samsung UcmEm Device